Категория: Познавателна статия

  • Живо коледно дърво

    Живо коледно дърво

    Украсяването на коледно дърво се счита за Християнски обичай, но всъщност води началото си още от Античността, когато древните египтяни са украсявали палмите. В хода на времето хората постепенно започват да украсяват вечнозелени клонки от иглолистни дръвчета като символ на вечен живот. В края на XVI в. навлиза модата да се украсява и цяло дърво.…

  • Многообразие от смърчове

    Многообразие от смърчове

    У нас естествено се среща един вид от род Смърч – обикновеният (Picea abies). В страната ни обаче се отглеждат още няколко чуждоземни видове, които предлагат голямо богатство на декоративни форми и се ценят високо в парковото изкуство.  Това са сребристият смърч, още наричан бодлив (Picea pungens) и белият смърч (Picea glauca).  Те се използват…