Мисия

Тъй като въпросът за устойчиви практики при проектирането, строителството и поддържането на обектите на ландшафтната архитектура заема все по-важна позиция, от съществено значение са свойствата на продуктите, които се влагат в зелените площи. Внимателният подбор на видов състав е в основата на създаване на добри растителни композиции, но той би бил правилен, само ако подбраният растителен материал носи в себе си и необходимото качество. То зависи от производствените и отгледните грижи в декоративните разсадници.

Нашият стремеж, от една страна, е да реализираме добър растителен материал във Вашите зелени идеи. Растения с добри показатели за жизнеспособност, дълговечност, устойчивост към болести и вредители и естетика. От друга, готовността да Ви помогнем да оформите Вашата градина, така че да се подчини на ежедневните Ви нужди и да носи същината на градинско-парковото изкуство.