Размери на растенията

Бихме искали да обърнем малко повече Вашето внимание към означенията и размерите на растенията, които ще срещате в страницата с нашите продукти.

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1493″]

Пример за иглолистно растение на бала, високо 100-125 см.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1494″]

Пример за широколистен храст в контейнер, висок 60-80 см.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1495″]

Пример за широколистно дърво в контейнер, с корона, започваща на 180 см.

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

Височината на растенията се измерва от началото на надземната част в сантиметри. Размерите са „от – до“, тъй като растенията имат разклонения, постоянно се променят и не винаги нарастват равномерно.

[row v_align=”middle”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”1490″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

При широколистните дървета по европейските, а и българските стандарти, за размер се посочва обиколката на стъблото е в сантиметри, измерено на 1 м. височина на стъблото от началото на надземната част.

[/col]

[/row]

Символът St.
(произхожда от английски език – stem (стъбло))
Стандартно короните започват на 220 см. от височината на стъблото.
За алейните дървета това е задължително условие, за да се постигне безпрепятствено преминаване на хората и автомобилите.
Короната на някои растения започва нестандартно и те придобиват специфичен хабитус.

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1489″]

За размер на кълбовидните форми е посочен техният диаметър

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”1491″]

За размер на стелещите се форми е посочен техният диаметър

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1492″]

Означението multistem – означава, че дървото започва още в основата си с много стъбла (най-често 3 или 5 броя).

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]