Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’

75,00 лв.

Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ – Японски клен – (Full Moon Maple)

Хабитус: Ниско дърво или висок храст с хабитус на малко дръвче. Много живописно, силно декоративно през цялата година.
Размер: 1.8 до 2.5 м. на височина.
Листа: Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ е листопаден вид. Баграта на листата през сезона е червена, силно наситена през есента. Листата са много насечени, врязани и нежни. Короната е чадъровидна.
Изложение: Слънце до полусянка и закътани места.
Почва: Най-добре се развива на  влажни, естествено дренирани,  песъкливо-глинести, слабо кисели почви. 
Характеристика: Не понася добре засушаването през летните жеги.