Ilex meserveae mix

9,80 лв.230,00 лв.

Ilex sorts – Илекс (Джел)

Хабитус: Ilex sorts e широк, гъст храст, рядко с централно стъбло и с водещи разклонения. Бавнорастящ вид.
Размер: Достига 1,5 до 2m на височина и широчина, може да стане и по-висок (много възрастните растения).
Листа: Образува дребни бели цветове през май.

Листата са вечнозелени, елипсовидни, бодливи по периферията. Плодовете са ярко червени събрани в грозд, сферични и се запазват през зимата. Съществува и пъстра форма, при която листата имат бяло до бледожълто, обагрен външен кант .

Изложение: Слънчево до сенчесто. Сенкоиздръжлив вид.
Почва: Предпочита плодородна градинска почва, кисела до алкална, влажна и богата на хранителни вещества.
Характеристика: Издръжлив на екстремни условия. Силно студоустойчив вид.