Juniperus media ‘Golden Saucer’

9,80 лв.98,00 лв.

Juniperus media ‘Golden Saucer’ – Смрика (Хвойна)

Хабитус: Juniperus media ‘Golden Saucer’ е бавно и компактнорастящ храст, със стелещи се гъсти клони.
Размер: Достига до 2-3 м. на височина и около 3 м. на широчина.
Листа: Листата са люсповидни, много красиво златистожълти.
Изложение: Слънце до полусянка. На по-сенчести места губи баграта си.
Почва: Вирее добре на сухи до влажни, умерено богати, от кисели до алкални почви.
Характеристика: Изключително устойчив на мразове, некапризен, устойчив на атмосферно замърсяване, толерантен към градска среда.