Juniperus pfitzeriana ‘Old Gold’

9,80 лв.85,00 лв.

Juniperus pfitzeriana ‘Old Gold’ – Смрика (Хвойна)

Хабитус: Juniperus pfitzeriana ‘Old Gold’ е бавно и компактнорастящ храст със стелещи се гъсти клони.
Размер: Достига до 1 (2) м. на височина и около 2,5-3 м. на широчина. Годишен прираст 5 см. във височина, 15 см. в широчина.
Листа: Люсповидни листа, много красиво златистожълти, дори през зимата.
Изложение: Слънце до полусянка.
Почва: Вирее на сухи до влажни, умерено богати, от кисели до алкални почви.
Характеристика: Изключително устойчив на мразове, некапризен, устойчив на атмосферно замърсяване, толерантен към градска среда.