Juniperus squamata ‘Blue Carpet’

7,50 лв.

Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ – Смрика (Хвойна)

Хабитус: Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ е джуджест, нискорастящ храст с дълги, гъсти клони. Страничните разклонения са леко висящи. Бавнорастящ.
Размер: Достига до 30-50 см. на височина и 1,5-2,5(3) м. на широчина. Годишно нараства с 3 см. във височина и 10(20) см. в широчина.
Листа: Листата са шиловидни, много гъсто разположени, със стоманеносин оттенък.
Изложение: Слънце.
Почва: Не е капризно разтение, вирее на сухи до влажни, рохкави, дори бедни почви, от кисели до алкални.
Характеристика: Устойчив на мразове.