Rosa – чайно-хибридна – жълта с розов ръб

9,80 лв.

Rosa – чайно-хибридна – жълта с розов ръб

Чайно-хибридните рози са с едри цветове – от полукичести до силно кичести, с диаметър около и над 10-12 см, най-често със силен аромат.
Цветовете са по един на цветоносна дръжка. Храстите са високи от 60 до 180 см със зелени, често лъскави листа.
Тази група рози се характеризира с цъфтеж през целия вегетационен период, като понякога има прекъсвания от 15-25 дни.