Sophora japonica ‘Pendula’

280,00 лв.321,00 лв.

Sophora japonica ‘Pendula’ / Японска софора – плачеща

Хабитус: Sophora japonica ‘Pendula’ е ниско дърво със силно закривени клони в основата на короната, провиснали надолу. Бързорастящ вид.
Размер: Височината на растението зависи от това на каква височина е присадена короната – обикновено присадката е направена на височина около 2,20 м. и дървото достига обща височина 4-7 м. и приблизително такава широчина. 
Листа и цветове: Листопаден вид със сложни листа, съставени от 7 до 17 бр. овални листчета. Цъфти с жълтеникаво-бели съцветия през юли-август.
Изложение: Развива се добре на слънце до частична сянка.
Почва: Невзискателна към почвените условия, вирее дори на сухи и бедни почви.
Характеристика: Студоустойчив и сухоустойчив вид, понася много добре градските условия.