Thuja orientalis ‘Aurea Nana’

31,00 лв.42,00 лв.

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ – Източна туя

Хабитус: Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ е голям, широкопирамидален храст. Клоните и разклоненията са къси, гъсти, разположени ветрилообразно. Бавнорастящ сорт.
Размер: Достига до 2,5-4 (6) м. на височина и 0,8-1,5 м. на широчина. Годишният прираст е 10 см.
Листа: Вечнозелени, люсповидни, гъсто разположени. Интензивно златисто жълто до бронзово обагряне през зимата.
Изложение: Слънце до полусянка, на завет, защитен от зимното слънце.
Почва: На всички влажни до мокри почви, средно хранителни, леко кисели до силно алкални.
Характеристика: Издържа горещини.