Многообразие от смърчове

У нас естествено се среща един вид от род Смърч – обикновеният (Picea abies). В страната ни обаче се отглеждат още няколко чуждоземни видове, които предлагат голямо богатство на декоративни форми и се ценят високо в парковото изкуство.  Това са сребристият смърч, още наричан бодлив (Picea pungens) и белият смърч (Picea glauca).  Те се използват в нашата практика за единични и групови засаждания и понасят добре градски условия – високи летни и ниски зимни температури, въздушна сухост и проявяват добра устойчивост на газови замърсявания.

Един от най-красивите сребристи иглолистни е Picea pungens ‘Hoopsii’. Особено ефектни са сребристо-сините отблясъци, сияещи под пролетните слънчеви лъчи. Picea pungens ‘Hoopsii‘ достига височина около 12 м. и има конична форма. Шишарките му са светло кафяви с дължина 6-10 см. Подходящ е за солитерно дърво и групови засаждания.

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1537″ image_width=”70″]

Picea pungens ‘Hoopsii’

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1543″ image_width=”70″]

Picea pungens ‘Edit’

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

Друга силно сребриста форма на е Picea pungens ‘Edit. Той нараства едва 6 – 9 м. , по -бавнорастящ е и на десетгодишна възраст достига около 150 см. Хабитусът е пирамидален.

Picea pungens ‘Glauca’ е също сребриста форма, но с по-умерено насищане на баграта на иглиците в сравнение с ‘Hoopsii‘ и ‘Edit‘. Достига височина 15 – 20 м. и широчина 6 – 8 м.

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1565″ image_width=”70″]

Picea pungens ‘Glauca’

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1568″ image_width=”64″]

Picea glauca ‘Conica’

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

От сребристите смърчове, подходящ за скални кътове е Picea pungens ‘Glauca Globosa’. Той е джуджеста форма, достига максимално 2 м. височина и широчина 2 – 3 м. Има целогодишно сребриста багра на иглиците.

От белите смърчове добре познати са бавнорастящите Picea glauca ‘Sanders Blue’ и Picea glauca ‘Conica’. И двете форми имат изключително гъста и правилна конична форма.  Подходящи са за оформяне на представителни пространства и такива ограничени в размерите. Picea glauca ‘Sanders Blue’ има сребрист цвят на иглиците, а и Picea glauca ‘Conica’ – зелен.

Picea glauca ‘Alberta Globe’ е мутация на Picea glauca ‘Conica’, със същите иглици и гъстота, но се различава по хабитус и размери. Формата е правилна кълбовидна и достига едва 0,5  – 1 м. височина и 0,8 – 1 м. широчина, което прави Picea glauca ‘Alberta Globe’ изключително подходящ за скални кътове. На този зелен джуджевиден смърч прилича Picea glauca ‘Blue Planet’. Той също  е кълбовидна форма с малки размери, но се отличава със сребристо-синя багра на иглиците.

При обикновеният смърч (Picea abies) са известни по-малко декоративни форми. Picea abies ‘Nidiformis’ е един от тях. Той е много бавнорастящ с форма наподобяваща гнездо (кълбовидна, но леко сплеснта в горната си част). На височина достига около 1,2 м., а на широчина 2,5 м. Годишният прираст е едва 3-4 см. на година.

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1566″ image_width=”80″]

Picea pungens ‘Glauca Globosa’

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1567″ image_width=”80″]

Picea abies ‘Nidiformis’

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

Смърчовете предпочитат слънчеви местоположения, а зелените форми могат да издържат и лека сянка. Не са взискателни към почвените условия и се адаптират добре.

Интересни факти за смърча:

  • Пионерите в авиацията: братята Райт са използвали дървесина от смърч за направата на техния първи моторен летателен апарат „Flayer”.
  • Дървесината на смърча се използва в направата на музикални инструменти като цигулка, китара, мандолина, клавесин. Намира приложение и в мебелната индустрия и направата на корабни мачти.
  • Дървесината на Picea pungens е подходяща за преработване в целулоза.