ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта.

I. ПPEДMET

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Плантика“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и клиентите, наричани още ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.plantica.bg.
При използването на www.plantica.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и установените правни норми от Република България и Европейския съюз.
„Плантика“ ЕООД  запазва правото си да променя и редактира настоящите общи условия за ползване по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на този сайт.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Търговеца:„Плантика“ ЕООД 
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 373
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Цариградско шосе 373 (Градински център „ТИС“)
 4. Данни за кореспонденция:  info@plantica.bg; 0888 215 195; 0886 541 710
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204383836
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт:www.kzp.bg

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 3. www.plantica.bg.e платформа за електронна търговия, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата стоки.

Чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се запознае със стоките в електронен магазин www.plantica.bg,  без да е задължен да извърши покупка, но няма право да използва снимките и информацията за други търговски цели. ТЪРГОВЕЦЪТ упълномощава да  се разглеждат и използват всички материали и снимки, публикувани на сайта само и единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие, че се спазват всички авторски права.

Чл. 5Снимките в този сайт са авторски и носителят на авторското право е „Плантика“ ЕООД. Забранява се материалите да се променят и използват за обществена или търговска цел.

Чл. 6 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя (добавя, премества, изтрива) съдържанието или части от него, както и да коригира допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко едно време и без предизвестие.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 7ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува продуктите на www.plantica.bg като гост или партньор, след предварителна регистрация и одобрение като клиент на едро.

Чл. 8. ПАРТНЬОРИТЕ на „Плантика“ ЕООД могат да получат преференциален достъп до услугите, предлагани на сайта, чрез заявление за регистрация на www.plantica.bg, след което ще получат потребителско име и парола.

V. ПОРЪЧКИ

Чл. 9Избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ  продукти се съхраняват в потребителската кошница, за финализиране на поръчката, същият трябва да въведе в бланката  данни за контакт – две имена, телефонен номер, имейл адрес, населено място, където ще бъде предадена поръчката, както и предпочитан метод на доставка и при желание – данни за фактура.

Чл. 10. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “ПОРЪЧКА“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
С това си действие  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  също се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава чрез телефонно обаждане или по електронна поща в рамките на 3 работни дни.

 • По време на телефонното обаждане ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ  обсъждат всички подробности относно сделката.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава информация за  очакваната стойност на  доставката, изчислена по тарифите на избраната от него куриерска фирма, стойността на опаковката (при необходимост от по-специална такава), както и за сроковете за доставка.
 • По време на кореспонденцията ще е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посочи коректни данни за доставка, изисквани от съответната куриерска фирма, ако такива не са оставени във формата за поръчка.
 •  Всички предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни биват използвани в съответствие с Политиката за личните данни, публикувана в сайта.
 •  „Плантика“ ЕООД  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктът не е наличен или има видими забележки по качеството на продукта. При липса на наличност или дефекти на заявен продукт, в рамките на една работна седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за обстоятелството на посочения от него телефонен номер или имейл адрес.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. Всички цени на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са в български лева и с включен ДДС и не включват транспортни разходи. Всички цени на ПАРТНЬОРИТЕ са в български лева без включен ДДС и не включват транспортни разходи.

Чл. 12. Поръчката може да бъде заплатена по следните начини:

 • С Наложен платеж (Пощенски Паричен Превод) при получаване на стоката от куриер;
 • По банков път с основание фактура издадена от ТЪРГОВЕЦА.

При избор на тази опция, след потвърждаване на поръчката и уточняване на всички детайли ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи по имейл фактура, за да направи плащане.

 • На място в Градински център „ТИС“ с адрес Цариградско шосе 373 –  в брой или с карта.

Чл. 13. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прави промени по съдържанието на публикуваните продукти, услуги и цени. Потребителят следва да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 14. Доставката на стоките предлагани в www.plantica.bg  се делегира на куриерски фирми, партниращи с „Плантика“ ЕООД , упоменати в бланката за поръчки.

Чл. 15. Стойността на доставката се калкулира спрямо тарифите на избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ  куриерска фирма, като същият ще бъде информиран (чрез телефонен разговор или по електронната поща) за нея преди финализиране на сделката.

Чл. 16. „Плантика“ ЕООД не носи отговорност за промени в цената на доставка, направена от куриерската фирма, след предаването на пратката.

Чл. 17. Куриерските фирми имат право да откажат поръчка с нестандартни размери или по причини, независещи ТЪРГОВЕЦА, в такива случаи „Плантика“ ЕООД не е задължена да изпълни поръчката.

Чл. 18. Такса за опаковка (например пале, палетна кутия) ще се начислява за специфични пратки и ще бъде обсъдена с ПОТРЕБИТЕЛЯ преди финализиране на сделката.

Чл. 19. Срокът за изпълнение на поръчката е от 2 до 15 работни дни в зависимост от вида на продуктите.  Поради пряката обвързаност на дейността на „Плантика“ ЕООД  с метеорологичните условия е възможно да има забавяния на поръчките, като за това ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран своевременно.

Чл. 20. „Плантика“ ЕООД 
не носи отговорност за забавяния от стана на куриерските фирми.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Чл. 21. Поради естеството на продуктите, предлагани на www.plantica.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения договор при покупка на растителни продукти след приемане на стоката от куриерската фирма. При отказ да се получи стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема транспортните разходи в двете посоки.

Чл. 22. В случай, че поръчката направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде приета, но въпреки това неговата сметка е била задължена, направеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ плащане ще бъде изцяло възстановено в срок до 5 (пет) работни дни след връщане на стоката от куриерската фирма при ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне нерастителни продукти (неживи), закупени от ТЪРГОВЕЦА без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия: 

           – Продуктите да са в оригиналната си опаковка;

           – Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

           – Да са включени оригиналната фактура, касова бележка за наложен платеж или поръчка, с която са получени продуктите;

           – Разходите по връщането на продуктите са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да замени продуктите с други или ТЪРГОВЕЦЪТ да възстанови стойността им, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае замяна. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място се възстановяват само по банков път на личната сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни от датата, на която ТЪРГОВЕЦЪТ е  уведомен за отказа от поръчка.

Адрес за връщане на продукти:

Плантика ЕООД

Градински център „ТИС“

София 1186

бул. Цариградско шосе 373

Можете да попълнете и да ни изпратете следната стандартна форма за отказ по чл. 52, ал. 2 от ЗЗП: 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До Плантика ЕООД, гр. София, бул. Цариградско шосе 373, www.plantica.bg:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава 

IX. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 25. ТЪРГОВЕЦЪТ, предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ крехки, живи и податливи на климатични условия артикули и не носи отговорност за нарушена цялост на продукти, било то от транспорта и/или  влиянието на метеорологичните условия. В случай на повредено растение от транспорта, рекламация трябва да се заяви към фирмата, извършила куриерската услуга.

Чл. 26. Поради това, че ТЪРГОВЕЦЪТ работи със стоки, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единственият начин за рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция ПРЕГЛЕД  на куриера, в случаите на покупка на растителен продукт. Само тогава и не по-късно от този момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направите рекламация, като заяви на куриера да се свърже с ТЪРГОВЕЦА, за да бъде уреден начина на компенсация.

Чл. 27. При покупка на нежива стока/ нерастителен продукт –

(1)  Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от ТЪРГОВЕЦА единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ и куриера.

(2) Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство.

(3) При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ прилага следните документите:

 • касова бележка или фактура;
 • снимков материал или описание на дефекта;
 • други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

(4) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предяви рекламация пред ТЪРГОВЕЦА в законовите срокове, то това се счита за одобрение на стоките.


Чл. 28. При объркан продукт от страна на ТЪРГОВЕЦА, или получено растение или стока с дефект, който не е описан, замяната е за сметка на същия. Като при тези случаи моментът за заявяване на рекламация е при прегледа на поръчката в куриерската фирма.


Чл. 29. Веднъж предадена поръчката от куриера на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният няма право да заяви рекламация и ТЪРГОВЕЦЪТ не може да я приеме.


Чл. 30. Поради спецификата на всеки един от предлаганите растителни продукти са възможни известни разминавания от снимките в сайта – по отношение на височина, големина на саксията, брой цветове, пъпки, цвета и обема на листната маса. Трябва да се има предвид и сезонността на техните качества – период на цъфтеж, период на активен растеж, есенна багра, обезлистеност в зимния период. Подобни различия не са повод за рекламация и в такъв случай тя няма как да бъде уважена.

Чл. 31. ТЪРГОВЕЦЪТ, не носи отговорност за щети и поражения, настъпили при неправилно съхранение или стопанисване (отглеждане) на закупените артикули, след момента на предаването им на фирмата, извършваща куриерските услуги. В тази връзка  ТЪРГОВЕЦЪТ, не предлага гаранция на вече закупените продукти.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, изисква информация и поръчва всички продукти, обявени в сайта.

Чл. 33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да извърши плащане за поръчката по избрания от него начин.

Чл. 35ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи валидни данни при регистрация, да плати стоката, да заплати разходите за доставка (когато същата не е безплатна) и да осигури достъп до посочения от него адрес за доставка.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 36ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 37ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да счете поръчката за невалидна в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни и/или неактуални данни, като не носи задължение за нейното изпълнение.

Чл. 38. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.plantica.bg.

Чл. 39. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да променя продуктите и стоките, които могат да бъдат закупени през www.plantica.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ не се задължава да поддържа наличност от определени продукти, сортове или размери.

Чл. 40. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави в срок и да прехвърли собствеността на заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати обявената от ТЪРГОВЕЦА продажна цена по избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ метод.

 Чл. 41. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Плантика“  ЕООД  не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Плантика“ ЕООД .

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА.