Производствен разсадник

Производственият разсадник на фирмата се намира в град Септември. Базата е обезпечена с необходимите съвременни технологии, машини и инструменти за отглеждане на растенията както на терен, така и в контейнери. Продукцията се отличава с добър търговски вид и жизненост, поради непрекъснато полаганите грижи и прилагането на стандарта на ENA (Европейската асоциация на производителите на разсадников материал). Асортиментът е изключително богат и е съобразен с климатичните условия в България. Ползват се предимно вегетативни методи за размножаване (чрез резници и присаждане), които осигуряват сигурни резултати и запазват декоративните белези на сортовете. В цялостната дейност на фирмата се прилагат специфични знания, извлечени от опит.

Произвеждаме:

  • Декоративни широколистни дървета и храсти – листопадни, вечнозелени и красивоцъфтящи;
  • Декоративни иглолистни дървета и храсти;
  • Топиарни форми;
  • Едроразмерна растителност.

Растенията се предлагат:

  • На бала;
  • На гол корен;
  • В контейнери.

Изпълняваме поръчки в цялата страна, директно от производствения разсадник до градинския ни център в София или до обекти.