Какво е школа?

Школуването означава презасаждане. Показва колко пъти растението е презасадено на ново място. Това осигурява възможност растенията да развиват достатъчно компактна и мощна коренова система и при последващи вадения да не се засягат дебели корени. Школите осигуряват необходимата жизнена площ  и оптимален светлинен режим на растенията в разсадниковите площи. Школуваните растения са предпоставка за по-добро прихващане на новото месторастене. Когато растителният материал достигне своето постоянно жизнено място, не се налага последващо школуване.

Втора школа

Трета школа

Четвърта школа

Школите се означават по следния начин:

  • 3xv/4xv означението произхожда от немски език: 3 x verpflanzt -> 3 mal verpflanzt/ 4 mal verpflanzt (3 пъти презасадено/ 4 пъти презасадено)
  • 3 x tr./4 x tr. означението произхожда от английски език: 3 times transplanted/ 4 times transplanted (3 пъти презасадено/ 4 пъти презасадено)

В нашите ценоразписи ще срещате означенията 3xv/4xv.