Размери на растенията

Бихме искали да обърнем малко повече Вашето внимание към означенията и размерите на растенията, които ще срещате в страницата с нашите продукти.

иглолистно

Пример за иглолистно растение на бала, високо 100-125 см.

храст

Пример за широколистен храст в контейнер, висок 60-80 см.

дърво

Пример за широколистно дърво в контейнер, с корона, започваща на 180 см. или stem 180.

Височината на растенията се измерва от началото на надземната част в сантиметри. Размерите са „от – до“, тъй като растенията имат разклонения, постоянно се променят и не винаги нарастват равномерно.

диаметър на стъбло

При широколистните дървета по европейските, а и българските стандарти, за размер се посочва обиколката на стъблото е в сантиметри, измерено на 1 м. височина на стъблото от началото на надземната част.

Символът St.
(произхожда от английски език – stem (стъбло))
Стандартно короните започват на 220 см. от височината на стъблото.
За алейните дървета това е задължително условие, за да се постигне безпрепятствено преминаване на хората и автомобилите.
Короната на някои растения започва нестандартно и те придобиват специфичен хабитус.

кълбовидно

За размер на кълбовидните форми е посочен техният диаметър

хвойна

За размер на стелещите се форми е посочен техният диаметър

многостъблено

Означението multistem – означава, че дървото започва още в основата си с много стъбла (най-често 3 или 5 броя).