Гол корен, бала, контейнер

Гол корен

На гол корен могат да се засаждат само широколистни листопадни растения, при това само в периода на покой (ранна пролет и късна есен). Широколистните вечнозелени и иглолистните не могат да се засаждат на гол корен.

широколистно-на-гол-корен
иглолистно-на-гол-корен-не

Предимства

 • Най-ниска цена на растителния материал;
 • Ниски транспортни разходи;
 • По-малко усилия при засаждане.

Недостатъци

 • Много ограничен период за засаждане.

Означение

b.r. => от английски bare root => гол корен

Бала

Балата представлява корените заедно с определен обем от почва около тях. Подходящ период за засаждане на широколистните листопадни растения е ранна пролет и късна есен. Иглолистните и вечнозелените широколистни могат да се засаждат през цялата година, ако се спазват технологичните принципи. Избягват се горещите летни дни и периода на активна вегетация.

широколистно-на-бала
иглолистно-на-бала
 • Средни разходи за растителен материал;
 • Средни разходи за транспорт;
 • Удължен период за засаждане.

Контейнерни растения

Най-сигурният начин за прихващане на растения през периода на вегетация, особено за широколистни растения. Контейнерното производство позволява да се удължи периодът за работа и да се засаждат растения дори през летния сезон.

широколистно-в-контейнер
иглолистно-в-контейнер

Предимства

 • Няма ограничение в периода на засаждане;
 • Най-висок успех за прихващане.

Недостатъци

 • Най-висока цена на растителния материал;
 • Най-високи транспортни разходи.

Означение

 • Co – контейнер
 • C25L – контейнер, съответно 25-литров