Карта на климатичните зони в Европа

Картата отразява зимоустойчивостта на растенията. Тя е условна и не взима под внимание количествата валежи, ветровете, влажността и микроклиматичните условия.

Зоните идентифицират до каква степен растенията биха могли да издържат отрицателните зимни температури. При избора на дървета, храсти и цветя е необходимо да се съобрази толерантността на различните видове.

Основната територия на България попада в шеста климатична зона. Само най-южните части и областите около Черно море са в седма и осма зона.

При покупка на растения е важно да се вземе под внимание мястото, където са отглеждани видовете. Съвпадението на климатичните зони е предпоставка за доброто прихващане, растеж и развитие на зеления материал. Растенията пренесени от несъответстващи зони, често не могат да се прихванат, трудно презимуват, а дори и да преодолеят различията, губят жизненост, не изглеждат добре и страдат. Това се случва, например, с вносните растения от Италия и Гърция, засадени в умерената климатична зона на България.