Материали за балиране

Материалите за балиране (конитекс) са произведени от смес от естествени и синтетични влакна. Следвайки разпадането на естествените влакна и синтетичните също се разпадат. Пълното разграждане в почвата отнема около 6 месеца и зависи от почвените условия, влажността и температурата.

конитекс

Конитекс

метална мрежа

Метална мрежа

бала

Бала с конитекс и метална мрежа

Тези материали по никакъв начин не възпрепятстват развитието на корените. Използването им е необходимо, за да се запази балата здрава по време на транспортирането и съхранението, докато растението достигне постоянното си място.

Металните мрежи са направени от непоцинкована стоманена тел и са напълно разградими в почвата. Те оформят здрава и солидна бала, която трудно позволява разбиване на почвата около корените. Най-често се използва при бали с диаметър над 50 см, тъй като тежестта на растенията е голяма и манипулацията им е по-сложна. И макар, че оскъпяват продуктите, за да има успешно прихващане на големите и едроразмерни растения, използването им е абсолютно задължително.

Нашият съвет е да засаждате растенията без да премахвате материалите за балиране.

Обърнете внимание, че в ценовите листи символът w.b. (wired ball) означава, че растението е с метална мрежа.