Тревна смеска – TOTEX

16,00 лв.19,00 лв.

Норма: 3-4 кг./100 кв.м. за всички видове смеси.

Цената е насипно за 1 килограм.

Универсална

40 % Festuca rubra MAXIMA 1
25 % Festuca rubra JASPERINA
15 % Lolium perenne ESSENCE
20 % Lolium perenne CARNAC

Тревна смес от парков тип, устойчива на натоварване и отъпкване.

Слънце

 50 % Festuca arundinacea schreber SPYDER
30 % Lolium perenne TRANSATE
20 % Poa pratensis GEISHA

Издръжлива на натоварване, предназначена за терени, изложени на пряко слънчево греене. Тревният чим е гъст, устойчив на късане и се възстановява бързо.

Спорт

25 % Festuca arundinacea schreber JAMBOREE
25 % Festuca rubra MAXIMA 1
20 % Lolium perenne ESSENCE
15 % Lolium perenne TRANSATE
15 % Poa pratensis TRACTION

Създадена от култивари на треви, комбинирани специално за нашите климатични условия. Най-добрият избор при изграждане на спортни терени и морави подлежащи на отъпкване.

Сянка

25 % Festuca rubra SMIRNA
35 % Festuca rubra RAISA
20 % Lolium perenne ALLSTARTER
20 % Poa pratensis YVETTE

Специално разработена от ТОТЕХ за затревяване на сенчести терени.