Acer platanoides ‘Drummondii’

170,00 лв.186,00 лв.

Acer platanoides ‘Drummondii’ – Пъстролистен шестил

Хабитус: Средноразмерно дърво с прибрана, широкопирамидална корона, която става заоблена при възрастните растения.
Размер: Достига 10 до 12 (15) м. на височина и 7 до 9 м. на широчина.
Листа: Светлозелени с бял кант по периферията. Кантът при младите листа е бледорозов.
Изложение: Слънце до полусянка.
Почва: Развива се добре на различни почви, включително и глинести, но предпочита богата, хумусна, слабо кисела до алкална почва. Не се развива добре във влажни почви.
Характеристика: Изключително красив сорт, подходящ за акцент или редово насаждение.