Acer pseudoplatanus  ‘Atropurpureum’

125,00 лв.155,00 лв.

Acer pseudoplatanus  ‘Atropurpureum’- Обикновен явор ‘Атропурпуреум’ 

Хабитус: Acer pseudoplatanus е високо дърво с гъста обратнояйцевидна корона.
Размер: Достига височина от 35 до 40 м.
Листа и цъфтеж: Листопаден вид. Листата са прости, дланевидни, петделни. Долната страна на листта е обагрена в виолетово – пурпурен цвят.  Есенната багра е златистожълта. 
Изложение: Развива се добре на слънчеви места, но понася и засенчване в млада възраст.
Почва: Предпочита дълбоки, плодородни и влажни почви.
Характеристика: Предпочита заветни места и трудно понася сухия и замърсен градски въздух. Страда от късните пролетни студове.