Betula pendula

45,00 лв.395,00 лв.

Betula pendula – Обикновена бреза

Хабитус: Betula pendula e голямо, стройно дърво с единично главно стъбло и куполообразна ажурна корона. Сравнително бързорастящ вид. Кората на младите дръвчета е сива до тъмнокафява, а на по – възрастните е бяла и насечена.
Размер: Достига 18 до 25 (30) м. на височина. Годишният прираст е до 45 см. на височина и до 25 см. на широчина.
Листа: Листопаден вид. Листата са с триъгълна до ромбична форма, светлозелени и с насечен ръб. Есенната багра е жълта.
Изложение: Слънце.
Почва: Развива се добре на всички видове почви. Издържа на много сухи, песъкливи почви, с ниско съдържание на хранителни вещества.
Характеристика: Много устойчив на мразове, издръжлив на засушаване вид. Страда от замърсен въздух, висока лятна температура и въздушна сухост. Подрязване може да се извършва само в периода на покой.