Forsythia х intermedia ‘Flojor’

6,30 лв.

Forsythia х intermedia ‘Flojor’  – Междунна (хибридна) форзиция – сорт

Хабитус: Forsythia х intermedia е хибрид между два вида форзиция и представлява изправен храст с дъговидно извити клони. Сортът Flojor е с по-компактни размери от основния вид
Размер: Нараства до 1 – 1.5м. във височина. Годишният прираст е около 25-30см.
Листа: Листата са тясноелиптични до тяснояйцевидни, назъбени. Цветовете са жълти, събрани на групи до 2-3 бр. Цъфтежът е през май-април в продължение на 3-4 седмици, обилен и е преди разлистване.
Изложение: Слънце.
Почва: Като цяло невзискателен вид към почвата, но би се развивал най-добре на богати на хранителни вещества почви, добре дренирани, влажни.
Характеристика: Студоустойчив, страда от летните суши издържа на градските условия.