Fraxinus excelsior

112,00 лв.210,00 лв.

Fraxinus excelsior – Планински (обикновен) ясен

Хабитус: Fraxinus excelsior е високо дърво, бързорастящо в млада възраст, с овална, асиметрична корона и с изправено централно стъбло.
Размер: Достига 25-40 м. във височина и 20-30 м. на широчина. Годишният прираст е около 30-45 см. във височина и 20-30 см. на широчина. 
Листа: Листопаден вид, със сложни листа, съставени от 9 до 13 листчета. Есенната багра е жълта, но обикновено листата падат след първите есенни студове, преди да се обагрят.
Изложение: Развива се добре на слънце до полусянка.
Почва: Предпочита почви, богати на хранителни вещества, свежи и дълбоки. Не понася преовлажняване.
Характеристика: Издържа на градските условия. Дълговечно дърво.