Taxus baccata pyramid

2200,00 лв.3500,00 лв.

Обикновен тис – оформен на пирамида