Thuja occidentalis ‘Brabant’

142,00 лв.158,00 лв.

Thuja occidentalis ‘Brabant’ – Западна туя

Хабитус: Thuja occidentalis ‘Brabant’ е средноразмерно дърво с конусовидна корона и право единично водещо стъбло. Много по-мощно се развива от другите сортове туи.
Размер: Достига 15-20 м. на височина и 3-4 (6) м. на широчина. Годишният прираст е 30 см. във височина и 10 см. на широчина.
Листа: Люсповидни, препокриващи се, яркозелени.
Изложение: Слънце до частична сянка, издържа на ветровити места.
Почва: Най-добре расте на влажни, богати, песъкливо-глинести, варовити почви.
Характеристика: Изключително устойчив сорт на мразове и вятър, издържа на мокри и торфени терени, нетолерантен към засушаване. Устойчив и на индустриално замърсяване и градска среда.