Acer platanoides ‘Globosum’

205,00 лв.256,00 лв.

Acer platanoides ‘Globosum’ – Кълбовиден шестил

Хабитус: Acer platanoides ‘Globosum’ е малко дърво с гъста кълбовидна корона, която става чадъровидна при възрастните растения.
Размер: Бавнорастящ вид, достига до 6 м. на височина, диаметър на короната 5 до 6 м. Годишен  прираст – 15 см. на височина и ширина.
Листа: Светлозелени, петделни.
Изложение: Слънце до полусянка.
Почва: Непретенциозен към почвените условия.
Характеристика: Устойчив на градски условия.